Polymaker PolyLite ™ PC je vyrábaný pomocou polykarbonátové živice špeciálne navrhnuté pre 3D tlač. Poskytuje dobrú tuhosť a tepelnú odolnosť s vlastnosťami rozptyľujú svetlo.Pre väčšie modelu odporúčame tlačiť v uzavretej tlačovej komore, Materiál je možné po tlači žíhať pri teplote 100 ° C po dobu 2 hodín.

Špeci káciu:  • Teplota tlače: 250 - 270 ° C

    • Teplota podložky: 90 - 105 ° C

      • Teplota priepustnosti skla (hranica použiteľnosti): 113 ° C

        • Modul pružnosti v ťahu: 2048 ± 66 MPa

          • Medza pevnosti v ťahu: 59,7 ± 1,8 MPa

            • Balenie: 1 kg

              • Šírka struny: 1,75 mm

                • Farba: čierna