Skladujte v uzatvárateľnom sáčku, aby nedošlo k zvlhnutiu materiálu.

Špeci káciu:  • Teplota tlače: 190 - 220 ° C

    • Teplota podložky: 25 -70 ° C

      • Rýchlosť tlače: 40 mm / s - 60 mm / s

        • Tlač so zapnutým ventilátorom

          • Teplota priepustnosti skla (hranica použiteľnosti): 70 ° C

            • Modul pružnosti v ťahu: 2047 ± 111 Mpa

              • Medza pevnosti v ťahu: 39.8 ± 0.7 Mpa

                • Balenie: 0,75 kg

                  • Šírka struny: 1,75 mm

                    • Farba: korálová červená