PolyMax ™ PC je polykarbonátové vlákno, ktoré kombinuje vynikajúcu pevnosť, húževnatosť, tepelnú odolnosť a kvalitu tlače. Je ideálnou voľbou pre širokú škálu inžinierskych aplikácií. Svoje uplatnenie nájde v podstate kdekoľvek, najmä ho možno odporučiť pre technické aplikácie v elektrotechnike a automobilovom priemysle.

Pre väčšie modelu odporúčame tlačiť v uzavretej tlačovej komore, Materiál je možné po tlači žíhať pri teplote 100 ° C po dobu 2 hodín.

Špeci káciu:


  • Teplota tlače: 250 - 270 ° C
  • Teplota podložky: 90 - 105 ° C


  • Teplota skleného prechodu (hranica použiteľnosti): 113 ° C
  • Modul pružnosti v ťahu: 2048 ± 66 MPa
  • Medza pevnosti v ťahu: 59,7 ± 1,8 MPa


  • Balenie: 0,75 kg
  • Šírka struny: 1,75 mm
  • Farba: čierna