sa dá použiť prakticky kde automobilový priemysel.

Pre väčší model odporúčame tlač v uzavretej tlačovej komore, materiál sa môže nudiť pri 100 ° C počas 2 hodín.